Fasad.nu

Att välja rätt fasad

Träfasad, putsfasad, tegelfasad eller fiberbetongfasad? När du väljer fasadmaterial så styr valet inte bara utseendet på ditt hus, utan fasaden har också stor betydelse av hur mycket jobb du kommer behöva lägga ned på fasaden i framtiden.

Träfasad

Med träfasad vinner ni många möjligheter som exempelvis att:

  • Materialet är lättarbetat
  • smidigt att bygga till och renovera
  • Flera stilar att välja mellan
  • Naturligt material
  • God hållbarhet när det sköt om korrekt

En träfasad ska tvättas. Ommålning görs helst vart 10:e år. Pris från 1500 kr per kvm.

 

 

 

 

Tegelfasad

Tegel är ett naturmaterial. Med en tegelfasad kan ditt hus få flera hundra års livslängd så länge du håller koll på murbruket. Med Tegelfasad så slipper du att fukt tränger sig in och kan i mångt och mycket ses som underhållsfritt. Det finns inte lika många valmöjligheter med en tegelfasad som en träfasad på utseendet och en tegelfasad är i regel minst 1000 kronor dyrare än träfasad per kvm. 

Putsfasad

putsfasadPutsfasad är en robust typ av fasad som inte kräver mycket underhåll. En putsfasad behöver putsas om vart 50:e år. 

Puts kan både finnas på cellplats placerad på en trästomme och på leca eller stenmaterial. Byggmetoden är viktig när det kommer till puts. Om putsfasaden är enstegstätad finns risk för mögel. Priset för puts ligger på runt 2500 per kvm.

 

 

    

Fasadrenovering

 

Vad kostar det egentligen att renovera en fasad? Vilka kan utföra fasadrenoveringar? Vi på fasad.nu kommer försöka vägleda er så att ni finner den bästa och mest prisvärda fasadrenoveringen oavsett typ av fasad som ni behöver renovera.